Francesc Camps i Mercadal

Sobre l'autor

Migjorn Gran, es, 1852, 1929

Pseudònim de Francesc d' Albranca

Tots els autors