Francesca Bernades i Masoliver

Sobre l'autor

Anglès, 1925, 1972

Tots els autors