Miquel de Palol i Muntanyola

Sobre l'autor

Barcelona, 1953

Tots els autors