Cançons populars menorquines

Institut Menorquí d'Estudis /es Migjorn Gran - 1987 - Ciutadella

Sa nuvia d'Algendar (fragment)

Autor: Francesc Camps i Mercadal (Pseudònim de Francesc d' Albranca )

Sa nuvia d'Algendar (fragment)

 

En ses costes de Menorca

Bull en festes Algendar

Torta torra que dels moros

Don Alfonso conquistà.

En ella se celebren noces

de son senyor Don Bernat

jove tan bell com valent

enamorat i galan.

Sa núvia és Catalina

senyora de son Catllar

més polida que sa lluna

de tan rica no n'hi ha cap,

Tot lo món mostra alegria

tan sols ella trista està...

Cauen perles des seus ulls

sens poder-les aturar.

Que hi ha un moro que l'estima

i d'ella vol ser estimat

i de robar-la algun dia

amb furor amenaçà.

Sa nina també l'estima

i plora per son amant...

Ha convidat son espòs

tots es senyors del veïnat

per assistir a ses noces

i a sa núvia festejar.

 

Mes tot d'una que a sa taula

S'acaben d'assentar

entra a sa sala una bruixa

i tothom va tremolar.

Sos cabells cauen desfets

i per es vent embullats,

camina molt a poc a poc

i amb trista veu va cantant.

"Sa núvia d'Algendar

avui és en terra

demà serà en mar;

avui menja capons i gallines

demà menjarà sardines

a ses riberes del mar."

 

Ressona amb càntics alegres

Sa torre i es seu veïnat,

i es corren lleugeres canyes

per sa núvia alegrar,

quan entre los crits de festa

un crit de guerra sonà.

 

Presa va ser per els moros

la núvia d'Algendar;

i lo que digué sa bruixa

així mateix passà.

 

El barco que se l'enduia

prop d'Alger va naufragar,

i sa que ahir tan bé menjava,

avui no té què menjar

i d'un pobre pescador

ha de rebre caritat,

qui li dóna unes sardines

a ses riberes del mar.