Empúries. Poema didascàlic

Obadrors Gràfics Fidel Rodríguez - 1949 - Barcelona

Davant de les runes

Autor: Josep Barceló i Matas

Davant de les runes

¿Què foren altres temps?

 

En parar-vos davant d'aquestes runes,

avui tan sols pedrams trets de les sorres

i dels grans munts de terra que els colgaren;

rosegats ara pels llevants salobres,

que Bòreas irat els fueteja,

la pluja els esbaldeix, el fred clivella,

el sol d'estiu els lliura raigs fogosos

i esgratinyaires amb llurs besos ignis,

penseu que foren, altres temps, demores

plenes d'un viure seguidor del ritme

que els havien marcat déus i deesses.

Tot allisat pel fregadís dels passos,

el llindar de la porta i les estances

de les quals solament la planta resta

i algunes llenques de parets, despulles

que són de l'antigor veres relíquies

curulles de secrets i de misteris,

encara avui, vosaltres podreu veure.