Col·legi de Nobles de Cordelles (Rambla)

Barcelona (Barcelonès)

Torna a la llista