Dins Moll, F de B., Els meus primers anys

Editorial Moll - 2003 - Palma

Avui, amb una frescor joiosa

Autor: Josep Carner i Puig-Oriol

Avui, amb una frescor joiosa,

canto la mussa canonical

blanca, amorosa i esplendorosa

sota la testa del Magistral.

 

Oh, com se mostra més gloriosa

la cara plàcida i angelical

qui, com tu mostres, blancor radiosa,

no ha vist encara com és el mal!

 

Amo aqueix rostre tot temps seré

que infon als homes candor i fe

i una constància que res detura.

 

Oh! i eixa mussa canonical

és la innocència de tota altura,

és la congesta de tot cimal.