Instruccions per a l'ensenyança de minyons

Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana - 1923 - Barcelona

Entre totes les llengües...

Autor: Baldiri Reixach i Carbó

Entre totes les llengües, la que amb més perfecció deuen saber los Minyons és la llengua pròpia de sa Pàtria, perquè lo defecte és molt més culpable, i feo per un Minyó, que té estimació; i perquè los Minyons tingan o sapian un bon modo de parlar en la pròpia llengua, és precís que los Pares, i Mestres procurian, que davant d'ells ningú parlia rústicament, vull dir, que ningú gastia expressions, o paraules grosseres, desproporcionades, i poc honestes, perquè semblants paraules queden molt imprimides en sa tendra naturalesa. També convé molt, llegir-los, o fer-los llegir les Regles pròpies de Prosoòdia, i Ortografia, que té cada llengua, perquè així seran més instruïts en la pràctica de son llenguatge. Finalment, quan ells són un poc avançats, en saber llegir, convé donar-los llibres escrits en sa llengua, que sian polits, i elegants, i fer-los notar los incisos, lo punt i inciso, los dos punts, lo accent que està sobre los mots, lo punt i final, lo punt interrogatiu, i lo punt admiratiu, etc. I ensenyar-los lo ús, i la pràctica de totes aquestes coses.