Jovenívoles

Poesia 2. Totes les obres IV

Edicions Proa - 2006 - Barcelona

L'espigolera

Autor: Jacint Verdaguer i Santaló

L'espigolera

 

A qui no està fet a bragues

les costures li fan llagues.

 

Darrere dels mossos que enmig de l'artiga

arranen los blats        que de gra se vinclen,

tot taral·lejant   va na Margarida

per entre les garbes    replegant espigues

que li deixen uns,       que als altres esquitllen.

Quan n'ha arreplegat    un moixell, les lliga

i en fa un ramellet      millor que els de Glícera,

ros com un pom d'or,            rodó ni cap pinya,

que amb altres lo du   voreta l'artiga.

Tot espigolant        se planta una espina

i es posa a plorar       a llàgrima viva;

lo més bonicoi    dels minyons s'hi gira:

-Guideta, què tens?    Doncs què tens, per vida?

-Al taló del peu                   m'hi puny una espina.-

Ell que hi va, li trau    i el peu li embolica,

de son barret ros       traient-se una cinta.

Tot embolicant-li       la nina sospira.

-Pobreta! Et fa mal?   T'estrenc massa? Digues.

-No sospiro, no,        pel peu ni l'espina;

sospiro per tu     que me l'emboliques,

que curant-me el peu        del cor m'ets ferida.-