La viuda astuta

Institut Menorquí d'Estudis - 2010 - Maó

ROSAURA. Cert!

Autor: Vicent Albertí i Vidal

ROSAURA. Cert! Si fos nada a París, valdria alguna cosa més! Jo m'aprecii de ser d'un país a on reina el bon gust tant com en qualsevol altre. Maó replega tot lo bo de les nacions estrangeres i deixa lo mal. Esto és el motiu per què tothom s'enimora del bon estar que hi fa. Aquest francès no me desagradaria, si no fos tan afectat. Jo tem que les sues paraules no sien totes estudiades, que sia vertaderament sincero, i que a la fi no sia més variable que l'inglès, que si aquest no promet amar-me anant-se'n d'aquesta ciutat, aquell no comència a disgustar-se del meu amor, essent encara en ella.