Llibre de la invenció i miracles de la prodiogiosa figura de Nostra Senyora de Lluc

Publicacions del Santuari - 1989 - Inca

La trobada

Autor: Rafael Busquets

La trobada

 

El mateix favor experimentà els favors de Nostra Senyora de Lluc "una dona casada, que no havia comesa falta alguna contra el seu matrimoni, i no obstant, al seu marit li entrà una gelosia maliciosa, i sense voler aclarir aquelles mal fundades sospites, resolgué llevar-li la vida. Per a tal efecte fingí aportar-la  a la Santa Casa de Ntra. Senyora de Lluc, i quan foren a lo més amunt del Grau, amb l'excusa de mostrar-li la profunditat d'aquella vall, que a penes es pot descobrir a simple vista, tirà per avall la seva innocenta esposa. (D'aquí li ve el nom del Salt de la Bella Dona). Després partí tot sol cap a la Santa Casa, pensant deixar la seva muller feta trossos entre les penyes en càstig de la culpa que ell sospitava; però tot just arribant a la Santa Casa, a l'entrar a l'església, trobà agenollada davant Nostra Senyora la que ell presumia morta dins el precipici. Reconegué allà mateix el seu error i demanà perdó de sa culpa a Maria Santíssima i a la seva muller i aquesta li digué que Nostra Senyora de Lluc, la qual havia invocada i sabia la seva innocència, l'havia alliberada de tan gran perill i que amb ses pròpies mans l'havia portada sens dany algun a la seva Santa Casa.