Llibre de les set xibeques

La riuada

Edicions El Mèdol - 1997 - Tarragona