Poesies completes [Ramon E. Bassegoda]

Bonavía & Duran - 1917 - Barcelona

Los capitells de Sant Benet de Bages

Autor: Ramon-Enric Bassegoda i Amigó

Los capitells de Sant Benet de Bages

Ha volgut fer-se monjo al sigle deu
i a Sant Benet de Bages professava,
quan matines al chor de cantar acaba
amb l'aixada se'l troba ja al conreu.

Petrificat lo sigle monjo es veu
al claustre auster, quan de cacera anava,
llurs falconers davant, o quan guiava
genets a la creuada i gent de peu;

lo clergue revestit; reis i barons
enfonsant al corser llargs esperons,
àngels pregant, mig dosos los ulls bells...

Heu-se aquí tot un sigle que s'enterra,
l'esma perduda pels aücs de guerra,
arraulit a l'àbac dels capitells.