A les primeres ratlles de la biografia...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: La parra boja , 1987

A les primeres ratlles de la biografia de Pío Baroja es contà que a Burjassot va redactar pàgines de Vidas sombrías, com ell mateix relata en una antologia seua que va publicar Saturnino Calleja. De Burjassot va sortir camí de la fama. En les Aventuras y mixtificaciones de Silvestre Paradox, on ha complicat bastant l'embolic argumental, i sembla que no puga sortir-ne, un dels personatges va exclamar:

—¡Nos vamos!

—Pero ¿adónde?

—A Burjassot.

També té Burjassot un paper significatiu a les biografies de Blasco Ibànez. Els pares de Blasco tenien casa a Burjassot —eren comerciants a la ciutat de València—, i cada diumenge pujaven a Burjassot, s'hi feien una paella, hi anaven tots tres: els pares i el fill. Una vegada, s'hi va repetir la situació: un diumenge, quasi a migdia, els pares estaven llestos per a fer el dinar, però el fill no apareixia. I no aparegué: va aprofitar aquell dia per a escapar-se de casa, fugar-se a Madrid, on va actuar com a secretari de Fer-nàndez y Gonzalez, fins que a Madrid s'hi va presentar, a fer-se càrrec d'ell, la seua bona mare. És fama que a Burjassot Blasco va escriure algun text primerenc: ¿potser «Caerse desde la cima»» que va publicar en fulletó el Diari de València?