A mi acorda un dictat (fragment)

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Manual de conformitats (Obra completa, 3) , 1980

A mi acorda un dictat (fragment)

el capitell on duien a enterrar una rata,
l'antecedent remot, diríem, de Walt Disney,
si no hi hagués, també, els sermons, ameníssims,
de sant Vicent Ferrer o algun text d'Eiximenis,
una moralitat que buscava en les bèsties
una exemplaritat distretament exempta;