A Santes Creus

Autor: Josep Maria Andreu i Forns
Obra: Antologia lírica de Santes Creus , 1982

A Santes Creus

Jo sé d'un lloc, daurat de pedra antiga,
i un claustre clar, amb dolç recolliment,
on he copsat la fonda rel que lliga
el meu país, fet sang i pensament.

Fet cristià i amb saba i llum de gesta,
però amb mesura que equilibra el seny.
Així jo he vist el monestir que resta
per aclarir quin fons nodreix la testa,
quin esperit a Catalunya empeny.