Això

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Llibre de meravelles , 2007

Això

 

A les Torres de Quart hi havia encara presos.

S'improvisaven càrsers en qualsevulla banda.

Al cantó de Borrull matà un tramvia a un home.

Varen cobrir el cos, desfet, amb una manta.

S'esmunyia la sang, viva, entre els adoquins.

¿Qui seria aquell home? En va ho intentaries

aclarir. Tu miraves el bult, el pobre bult,

el miserable bult aquell sota la manta,

al cantó de Borrull. Per aquell temps, anaves,

en acabar la feina, als billars de Colom.

Escoltaves els crits de la Plaça de Bous;

miraves les banderes a la banda de dalt.

Pel carrer de Borrull visqué la teua mare;

era una criatura humil i vivacíssima;

les nits d'estiu eixien a la porta de casa;

s'oïa, lluny, la música d'algun acordió.

Pel carrer de Murillo pujava la foscor.