Al Mondúver

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià I , 1996

Al Mondúver

hi ha unes roques amb un esgarrany

sexual l'entrada

a la cova del parpalló.

 

Al Mondúver

canten els ocells matiners del dia

muntanya amunt i les nits

són extenses i nombroses.

 

Al Mondúver

es veuen els horts de gandia

fullosos de records.

 

Al Mondúver

floreixen als gots d'aigua

els juliverts.