Aquell amor de les cuixes llarguíssimes...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià II , 1996

Aquell amor de les cuixes llarguíssimes,

aquell amor de les cuixes daurades,

aquell amor de la boca de sucre,

aquell amor de les sinistres nits.

Aquell amor, canelobre del dia,

aquell amor que no oblide en la vida,

aquell amor del cos per sempre invicte,

aquell amor que jo mai no diré.