Ara escriuria un nom...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià III , 1996

Ara escriuria un nom,

un nom de pedra i foc,

que està arrapant-me el cor,

un vell nom: Burjassot.

Burjassot, on vaig nàixer,

on veia unes teulades,

uns afanys, esperances

desvalgudes, que es planyen.

Burjassot, sitja i cànter.

I sant Miquel Arcàngel

dirimint tots els actes.

Burjassot, poble meu,

poble meu i dels meus,

Burjassot, terra i gents,

i cases i carrers,

uns canyars plens de vent,

una ermita, un pouet.