Campaneta de Lledó

Autor: Bernat Artola i Tomàs
Obra: Obres completes. Volum tercer , 1983

Campaneta de Lledó

Campaneta de Lledó,
que repiques a migdia
per a goig de Castelló
i descans de l'alqueria!
Campaneta, campaneta,
que cantes l'oració de cor,
com una xiqueta
que s'ha deprés la lliçó.
Sona, campaneta pia,
campaneta de Lledó!
Tota la plana somnia
quan sent la teu cançó!