Com la gavina que en la mar blavosa...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià II , 1996

Com la gavina que en la mar blavosa,

com l'estupor, com el castell, com riu,

com riu i riu i riu altra vegada,

com venciment d'una garba d'arròs,

l'acabament gratíssim de l'estany,

pedra central, fonamental indici,

el riu, la mar, l'hort, el tarongerar,

com camps d'arròs, com terrasses invictes.