Comanda a un argenter

Autor: Clementina Arderiu i Voltas
Obra: Obra poètica , 1973

Comanda a un argenter
Per a Ramon Sunyer, argenter

Ai rosa, la meva rosa,
amb el pinyol coral·lí!
Passeu les roses discretes,
avui no sóc com ahir.
Que jo vull aquella rosa
que no es al meu jardí:
vull la rosa cisellada
amb el pinyol coral·lí
flairós encara de platja
i de besar submarí.
Rosa pomposa de plata
tota estriada d'or fi!
Única rosa que serves
caliu de mà i de burí
i una mica la mirada
que creava el teu destí!

Per la teva humana força
si vinguessis cap a mi,
oh rosa, la meva rosa,
amb el pinyol coral·lí!