Dedicant «A l'ombra del campanar»

Autor: Bernat Artola i Tomàs
Obra: Obres completes. Volum tercer , 1983

Dedicant «A l'ombra del campanar»

 

A l'ombra del campanar

va nàixer este llibret,

perquè, quan al món fa fred,

hi ha que acostar-se a la llar.

Vós, que sabeu estimar

les coses pel seu valor,

veureu que és obra... d'amor;

i si us pareix meritòria

serà la més alta glòria

que haja desitjat l'autor.