Dia 1 de març [1807].

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Calaix de sastre I 1769-1791 , 1987

Dia 1 de març [1807]. A les quatre de la matinada ha succeït un ben fatal lance a dos germans Vinyoles en l'Argenteria, d'haver vist los aparadors o mostradors d'or, plata i pedres sense les alhajas dintre. [...] Esta botiga queda al costat d'un cinter i corretger a la part de casa del senyor Laforja. I qui en sap a on pararan [los lladres]. Lo cert és que n'hi ha molts, i quadrilles de lladres a fora; i sa guarida, en la muntanya de Sant Pere Màrtir. [... ] Un dels malvats caps d'eixos lladres és un tal Bosc, d'Esplugues, que tenen consternada la gent de bé d'aquells terrenos i pobles d'Esplugues, Sant Feliu, Molins de Rei, Hospitalet, amb les cases de pagesos, fent mèrits per la campana uns en la forca, des de la presó, i altres tocar-los fort l'esquena passant Bòria avall i imprimir-se'ls en la Plaça Nova amb foc la marca de la ciutat. I com segons aquell aforisme del doctor Carlos Amat que diu "Mal obrar no pot durar", [...] així arrencar de la terra a tot est agram i canyota.