Dia 2 de desembre [1805]

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Calaix de Sastre VII. 1804-1807 , 1994

Dia 2 de desembre [1805]. A dos quarts de dotze antes de migdia ha entrat la florida tropa, batalló enter de mil dos-cents homes, bona jovenalla de catalans, lo primer de Catalunya, pel portal de Sant Antoni, amb sa música de bombo, tambors etc., i una bandera, ben brodades de vermell les armes del rei i les barres vermelles de Catalunya; [... ] amb gran multitud de gent a veure dita tropa, en aquell tros de muralla de Terra immediata al portal de Sant Antoni i sobre de dit portal, com entrava, i luego pel carrer de Sant Antoni. [...]

Amb qual novedat —no vistos encara aquí a aquells catalans oficials i soldats— anava plena, així també, la Rambla i alguns cotxes, d'estos en lo meu jo, havent-hi també alguna carreta aturada, que he vist aproximar-se dit bata­lló de catalans a la vora de l'òlim [abans] Pes de la Palla; havent-hi allí aturat gros pilot de gent, curiosa tota, i més ser catalans, en traje de caçadors que anaven tots, com los demés regiments, exceptuats los espanyols i valons, tots d'allò ben vestits i amb nous uniformes per entrar, a saber: ja que les verdes, amb alamares grogues i botonets grocs de metall; pantalon blanc i botes; gires i collarins vermells, amb galons grocs; i gorres en los caps negres, amb planxes grogues de metall, i plomalls verds, amb galons grocs i com roses vermelles.