Dia 3 d'agost [1799]

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Calaix de sastre I 1769-1791 , 1987

Dia 3 d'agost [1799] En la Rambla s'anaven prenent mides hàcia al Col·legi de Sant Bonaventura, per avançar-se est, a la fi d'igualar-se al Col·legi del Carme. Frente, o a l'altra part de la Rambla, queden ja habitades dos o tres botigues noves, i posada al costat la fonda de les Quatre Nacions, passant-se luego a establir la Casa del Correu en la de Bacardí casi frente del Teatro.[1]