Dia 30 de gener de 1776. En la casa de la Rambla...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Calaix de sastre I 1769-1791 , 1987

Dia 30 de gener de 1776. En la casa de la Rambla, o de l'Exm. oncle, se va rematant l'escala principal, a la qual obra hi treballa molta gent de l'art de mestre de cases. Se treballa en escultura gran porció de pedra, per embellir l'obra i finir-la, sent lo mestre Carlos Grau, que amb sos fadrins i aprenents no deixa mà. L'oratori queda fet; sols falta lo retaule, que lo fa un escultor en la Riera de Sant Joan, al cantó del carrer de Sant Pere més Baix. En quant a les portes dels balcons, amb les dels entresuelos, queden ja totes posades, i la fusta que hi entra la maior part és de caoba. Se van dorant les targes d'Amat en la delicada ferramenta dels balcons, quedant en negre, fora de les xifres, «de Amat».