El castell

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià III , 1996

El castell

 

Fronteres, merlets, assenyalades fites,

piques de pedra corcada, clivells

de les paraules de tan madures, canyissos,

torna el país!

 

La pau agrícola, els miralls de la lluna,

els llavis esgarrats, les esquinçades pupil·les,

hissem la llum com una bandera extensíssima!

Torna el país!

 

Poals de calç, festa major, alfàbregues,

camins nocturns perduts, caragols ofegats

als solcs, graons, graons d'antiga música!

Torna el país!

 

Himnes esdentats, esmolats ganivets, crinera,

poltre que anuncia el fet, mariners d'ampla

xarxa, les finestres obertes, els fills, l'amor.

Torna el país!