En Badalona queden tres places...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viles i ciutats de Catalunya , 1994

En Badalona queden tres places: la primera al pla de la parròquia, después de baixats alguns graons frente, i de la torre de Pinós; l'altre al detràs de la parròquia, al costat de la rectoria, que la circumdeixen casetes, les més de pobre gent i de l'art de la mar, que és la major part; i l'altra plaça és veïna a dos carrerons o travessies que trauen a la mencionada plaça i iglésia, sent a l'altra part lo cementiri i, espatllat ja o enderrocat, aquell tros de campanar interino, suposat ja no servir ja.