En català sonà lo meu primer vagit...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià III , 1996

En català sonà lo meu primer vagit:

en català, també, començava el mural.

En català sonà lo meu darrer vagit:

en català prenia a taula l'aigua, el pa.

 

En català, suprema fidelitat estricta,

van passant els meus dies de treball i de lluita.

En català cantava les torres i terrasses;

en català he cantat i he servit el meu poble.

 

En català de ferro o català de terra,

en català de dolça besada inextingible,

en català de lent capaltard i canyars.

 

En català de l'aigua i català del pa.

En català sonà lo meu primer vagit:

tot humil el servesc treballant els meus mots.