En Jaume li explica que la vida a la capital del Raiguer...

Autor: Jaume Armengol i Coll
Obra: Camí de Tofla , 2010

En Jaume li explica que la vida a la capital del Raiguer era tibant. Havien passat moltes de coses. Havien habilitat un cine, el Modern, per allotjar-hi els presoners polítics, puix que la presó de Sant Domènec i la Caserna d'Infanteria eren plenes de gom a gom. Els primers que van anar a buscar els falangistes van ser els anarquistes de La Justícia. En Beltran, en Bestard, en Buades i en Fiol van ser sotmesos a consell de guerra sumaríssim i, a l'alba, van ser executats, amb l'esquena contra el mur del cementiri rural, els dies 22 de juliol, 19 i 31 d'agost. En Gomes, el mateix mes d'agost, fou assassinat a garrotades per sis falangistes. En Maimó, en Quesada, en Sampol i els Valls, pare i dos fills, van ser assassinats per falangistes entre el 19 d'agost i l'l de setembre i van ser donats per desapareguts.