En la nit del 27 d'octubre 1787

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Calaix de sastre I 1769-1791 , 1987

En la nit del 27 d'octubre 1787, a dos quarts de nou, se posà foc en el Teatro de les Òperes i Comèdies d'aquesta ciutat de Barcelona, el qual se n'apoderà tant que incendià tot lo interior de dit Teatro, cremant fustes, bastidors, papers, cartrons, etc., exhalant-se foc tan voraç i fum per dessobre i costats de dit Teatro donant gran resplendor les llames que n'eixien a tot Bar­celona, Montjuïc i etc., estenent-se per part de detràs del Teatro, hacia les cases noves del carrer ample [que] s'ha obert en la Rambla; i tement-se los habitants de les cases del costat del Teatro, amb la d'Andrés Capónata, cafeter, per ser al costat, i les restants fins al cantó del Carrer Nou, feren tirar per los balcons cadires, calaixeres, roba i demés trastos de les cases, fugint-ne la gent.

La nit quedava molt quieta, pues que no feia gens de vent i la lluna resplendia en gran manera, quedant lo cel estrellat, sense cap núvol, fora d'aquest gran fum, a son començament com nuvolada negra i espessa, quan lo foc era major; el que, anant-se poc a poc extingint amb les promptes providències de la tropa, mestres de cases i fusters per maniobrar allí, no era tan espès, ni tanta la flamarada; havent-se fetes crides per la ciutat per anar-lo a remediar, sent moltíssima la gent, sense la necessària, la curiosa, per anar a veure a la Rambla tal crema del Teatro.