En les tardes, a quarts de 5...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viatge a Maldà i anada a Montserrat , 1986

En les tardes, a quarts de 5, se resa lo rosari a Maria Santíssima en esta iglésia de Maldà. I fa la dona [fer el breviari] Mossèn Pau Batlle, que també sembla un rectoraso amb lo roquet sobre la lloba, tan gordilló que és tot ell, amb aquesta cara d'orgue que fa, beneficiat que és baix la invocació de Sant Pere Apòstol i mestre de minyons del poble.

Hem baixat, después de resats lo rosari, per un pedregam lliscós. I tant, que a resbalar hom, no parava, a cop de rodolar, que fins a la vora de la capella de Sant Pere. Antes de passeig hi hem entrat i vistes ses curiositats, d'un retaule regular, no del tot a la vellura, amb una estàtua de bulto de Sant Pere Apòstol, amb una capeta d'un tros de tissú d'or i floretes de plata, del mateix corte bo de la Baronessa difunta, ma estimada esposa que gose de glòria. Alguns Sants Apòstols de bulto pintats, amb una Santa Anna, així mateix, a un costat de retaule. I per major adorno, en la paret a on és lo retaule, hi havia branques verdes i roses vermelles que no tenien figura. Tot lo demés de capella queda blanc, amb trona de fusta, si Mossèn Pau vol predicar, com a beneficiat d'aquella capella de Sant Pere.

Per part de fora, és la paret al tenor de la parròquia de Maldà, amb campanar sobre, amb dos finestrals i tant sols una campaneta.

Des d'allí hem anat a passejar camí amunt, des del costat de la capella de Sant Pere, hermosejat d'oliveres a les vores del camí i en tots los camps a dreta i esquerra.