En memòria

Autor: Xavier Amorós i Solà
Obra: Qui enganya, para (dins El meu veritable palau. Obra completa I) , 2004

En memòria
Et veig a la botiga dels teus somnis,
cordial amb tothom, perfumat de tabac,
rodó d'acomplir el que et pertoca,
fill de Pradell, veí de Reus. Pare.