En quant a la tarda...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viatge a Maldà i anada a Montserrat , 1986

En quant a la tarda, después d'haver resat un poc, nos entretinguérem amb les diversions que més se'ns acomodaren, no havent-nos olvidats de prendre  xocolata, more solito. Después nos en anàrem a passeig cap amunt, a l'ermita de Sant Eloi, havent vingut a casa i acompanyant-nos los senyorets de casa Sanou, Don Lluïset, Don Anton, Don Carlos, Don Francisquet, amb lo capellà de la casa. Jo he portat allí dalt a l'ermita de Sant Eloi la ullera grossa, però com lo sol s'acabava de pondre i feia un xiquet massa fresca, después d'haver entrat a la iglésia, resat a Sant Eloi i vist los retaules, fins a cinc o sis, un d'estos de Sant Peregrí, molt ple de presentalles, i aturant-nos un poc davant del pòrtic de la capella, hem baixat lo collat i dret a Tàrrega.