Florí, a Elx, com palmera o com nard...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià III , 1996

Florí, a Elx, com palmera o com nard,

cossos gentils, criatures de l'aire,

i va arribar, de pressa, a l'araceli,

havent passat de sequedat amarga,

inicial, del cant de les Maries.

Va davallar una magrana d'or

que duia, dins, un àngel i una palma.

Oh gran comerç, des d'un arribaria?,

des de canyars i soledats augustes

amb un afany de claredat invicta.

Com un polsim, com un pol·len secretíssim

es va enramar l'aire de veus i músiques.