Gandia, els horts a les nits de l'estiu...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià III , 1996

Gandia, els horts a les nits de l'estiu,

camí del Grau o camí del misteri,

intacte encís o bé l'encant primer.

Pedra de llum, ara de llum, Gandia.

 

Garbellaré castament el teu nom.