La casa de més nomenada és la de Falguera...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viles i ciutats de Catalunya , 1994

La casa de més nomenada és la de Falguera, que, a més de ser gran, l'adornen unes belles galeries que circueixen per detràs la casa d'aquells senyors, pintades al fresco a la vista de l'hort, al ponent. Serveix de sostre a la dita galeria de cap a cap un frondós parral impenetrable per l'espesura de sos pàmpols casi als raigs del sol en lo temps rigorós de l'estiu. Hi ha un jardí, que s'hi passa des de la galeria a peu pla, a modo d'un parterre, que fígura sos bonics dibuixos matisats de vàries flors, amb un gran sortidor o safareig a baix prou fondo, dins del que hi ha peixos i alguns de grossets, havent-hi un petit sortidor a l'últim del Jardinet de dalt. Des de lo safareig gran continua una gran horta amb bells caminals que la hermosegen, amb molta fruita i arbres, incloses en dita horta dos casetes de masovers dels senyors de Falguera, que la cuiden, i també del gran fruiterar dins del recinto. Tornant a la descripció que he fet de la galeria, noto que a més de les pintures al fresco està sentat sobre de sa bóta una estàtua del déu Baco fet de pedra, dins de un ninxo, per remate de la galeria.