Les cases de senyors dintre de la vila...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viatge a Maldà i anada a Montserrat , 1986

Les cases de senyors dintre de la vila són: la del senyor baró de Sant Vicenç, al costat de la parròquia, frente de la plaça; la de Desvalls; la d'Espuny o de Berardo en una placeta contigua a la plaça de las Voltes, que és la millor de Vilafranca, ample per cinc cotxes de frente i bastant llarga, amb algunes cases noves, denotant-ho la blancura de sos frontis passant un hom sota dels pòrtics a una i altra banda de plaça, quals són quadrats i no voltes, podent-s'hi passejar còmodament en temps de calor, pluja i altres inclemències de temps. En aquella plaça i carrer, que ix al costat de la parròquia, s'hi sol fer lo mercat, a on acut tota la gent de ambos sexos de la vila i de tota la rodalia del terme per comprar i vendre.De menestralia, n'hi ha un número suficient, de totes arts mecàniques. No falta algun metge i cirurgià en dita vila.