Les places destinades per la compra i venta de la verdura...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viles i ciutats de Catalunya , 1994

Les places destinades per la compra i venta de la verdura i fruita són: lo Born, a on és gros lo aplec de gent d'ambos sexos, tant de pagesos com de dintre ciutat, de marmanyeres i venedores de verdura i fruita, principalment als dematins, havent-hi per allí tendes d'arengades, de formatges i altres coses; prop d'allí és la Pescateria, quant [de vegades] abundant de qualsevulla casta de peixos i pesca salada, quant [de vegades] no tant, emperò sempre abundant de gent de l'art de la mar, pescadors i pescateres, venedores de peixos, sens estos molts menestrals i menestrales a comprar peix i altres per veure los peixos i a les persones passejant-se per la Pescateria i per el Born; la plaça Nova, lo tros de la Rambla àzia al Pes de la Palla i la plaça de l'Àngel són destinades per lo mercat de fruita i verdura.

Tornant a la plaça Nova, ve de frente lo carrer dels Arcs, que és ample per dos cotxes i té prou botigues de menestrals i algunes cases de senyors i ix a la plaça de Santa Anna, la que és llarga i ampla per sis cotxes de frente, en la que hi ha prou cases de senyors, sent les més memorables la del comte de Peralada, Besora, Amat, Marimon i Tarré.