Llibre de les estelles (fragment)

Autor: Josep Maria Arnavat i Vilaró
Obra: Poesia inèdita , 1986

Llibre de les estelles (fragment)

Ja que hi estem posats voldria escriure
quatre paraules —ara que en sóc lliure—,
d'elogi als botiguers del poble meu,
perquè ells han fet el Reus i no em sap greu
de proclamar la veritat compacta,
malgrat tots els penjolls mancats de tacte
que s'han acumulat impertinents,
no distingint patrons ni dependents
—qui sap si per tenaç i constructiva—,
sobre l'esquena d'una gent activa,
per aquells que no veuen altres fills
il•lustres, més enllà d'alguns cabdills
més o menys teatrals, de fama inflada
per la veu infantil de barriada.
—Algú s'escapa, com és natural
i és autènticament universal—,
però molts pocs han fet per REUS alguna
cosa important, per a no dir ni una.
Treball d'industrials i mercaders,
aquests van fer el meu poble i ningú més.
Som hereus del comerç, no dels templaris,
no hi ha altra sang per als aniversaris
i celebracions de cara i ulls,
la resta son fal·làcies i embulls.