Llibre de Peníscola

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià III , 1996

Llibre de Peníscola

 

I

 

Penetra l'aigua galeries d'aigua,

aigua i més aigua, cabelleres d'aigua,

aigua de roca que segueix una aigua,

aigua per cames i per gola d'aigua.

 

Aigua de bàcul i miracle d'aigua,

aigua que enterra uns cadàvers d'aigua,

una aigua estesa per damunt de l'aigua,

cossos de l'aigua, meravella d'aigua.

 

Ermites d'aigua, l'ermitana d'aigua,

campanes d'aigua per damunt de l'aigua,

un papa d'aigua i un reialme d'aigua.

 

Esperits d'aigua, els concilis d'aigua,

un llatí d'aigua, recomanen aigua,

trompetes d'aigua, les voltes de l'aigua.