Lliçó de geografia

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià III , 1996

Lliçó de geografia

 

1

 

Oh Mariola de guardat designi,

oh Mariola, ventura de fonts,

oh Mariola, cobles de floretes,

oh Mariola en el migdia d'or!

 

Guaites com pètal, vigiles el poble,

mare total de la comarca extensa,

amb un amor d'extensa consistència,

guaites els dies i les nits, amant!

 

Arraps, arraps de les mates perdudes

en l'univers d'aquesta hora plena,

braços d'afany i suor de treball.

 

Canten les fonts i ballen les floretes

i vaja jo, perdut entre els tomellos,

cercant, amant, la flor del lliri blau.