Luego, lo religiós Pare Pau de Sant Domingo...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viatge a Maldà i anada a Montserrat , 1986

Luego, lo religiós Pare Pau de Sant Domingo i lo Doctor Ramon Ribera celebraren les misses. Lo primer en lo altar i capella, fonda, blanca i clara suficientment, de Nostra Senyora dels Dolors. I lo Doctor Ramon Ribera en el que se veneren les dos Santes Espines de Cristo. Se despatxaren de misses dos o tres capellans francesos, sent lo número, en Tàrraga, de 16, comprès un que no diu missa, domiciliats.

En el inter tornà la professó a la iglésia. I que el soroll de campanes, amb lo Bou i el Sinch Nou, les dos més grosses amb dos braços i dos o quatre cordes, ho donaven bastant a conèixer! Luego de finida la professó se cantà Ofici a cant pla i orgue a la Mare de Déu de l'Alba, patrona que és de la vila de Tàrrega, qual s'estila, no sé si fundat en los diumenges en lo altar major. I les veus no passaven, les més, de tiples, per ser los escolanets que hi ha en Tàrrega, havent-hi capella de música. Lo Credo se cantà molt de rasibus i lo demés també algo llestet. Lo organista formà algunes consonàncies molt agradables als oídos des de llevar Déu al Pater Noster.

En quant a la iglésia, és prou gran, amb sa cúpula o cimbori i la fatxada d'entrada al cor, al capdavall, és de pedra blanca, amb una prou bella escultura i treball d'arquitectura.

En quant a la part de fora, falta a concluir-se del tot lo frontispici, per quedar encara tosco en porció d'ell, i algunes estàtues de sants apòstols que hi ha en sa cornisa.