Mig quart distant d'esta torre...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viles i ciutats de Catalunya , 1994

Mig quart distant d'esta torre és, a la banda de llevant, lo poble gran de Badalona i la casa molt antigua de Pinós, immediata a la iglésia parroquial, amb un molt gros torreó a un cantó de dita torre de Pinós o dels senyors marquesos de Barbarà, a la part de mar per defensa dels moros de la costa, havent-n'hi diferentes altres, amb sos contraports i atalaies, en seguida de la carretera de la Marina i en algunes cases de les muntanyes envers lo monestir de monjos de Sant Geroni de la Murtra, convent de monjos de la cartuxa de Montalegre i poble de Tiana,  contigua la torre dels tals monjos de la cartuxa i granja nomenada el Mas Ram, i la torre o casa de camp cerca de don Carlos Sanromà, cavaller de Mataró.