Nos passejàrem per la vila i...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viatge a Maldà i anada a Montserrat , 1986

Nos passejàrem per la vila i, antes de tornar a casa per dinar, férem un cumplido a la senyora Dona Anna Perelló, germana del difunt senyor Don Ignasi Sanou, i que tenen a una bella casa i prou ben alajada. Allí conversàrem un rato amb la senyora i des d'allí nos en tornàrem a casa Cisteró dinar. I, antes, entrí a la parròquia per oir la missa de les dotze, que molt cerca d'entrar-hi tocaren, i encara hi fui a temps.

I des de la iglésia nos en tornàrem a casa en la que allotjàvem, a dinar. I sent bo i abundant en gran manera, un hom ne eixia de taula amb un ventre com un tinter.