Per camins de recança...

Autor: Xavier Amorós i Solà
Obra: Record compartit (El meu veritable palau. Obra completa I) , 2004

Per camins de recança
arribo
al llindar del meu poble.

Em criden
subterranis arams
i el bressol
on no vaig néixer.

I la llar,
amb les pedres glaçades.

Pels carrers
costeruts i difícils,
m'eixuga el front
el drap de lli de l'aire,
secularment intacte.