Plant

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Les homilies d'Organyà (Obra completa 6) , 1981

Plant

 

Pins del Saler vora la mar, vestigi

diuen de Roma que ens va dur el Dret,

pins del Saler de memorable fronda,

sona un transistor, teuladins per 1'aire.

 

Pins del Saler en el migdia clar,

ple d'una llum que et cou a les pupil·les,

les muses es despullen en el cotxe,

ixen amb el bikini a mig posar.

 

—El camí del Palmar és un camí

ple de sol i de pols, és un camí

que té el Racó de l'Olla a la mà esquerra

 

i la Mata del Fang a la mà dreta,

canyars quiets en el migdia. Pins,

pins del Saler entre pecats, que diuen!