Prop de la Torre de Alemany...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Hospitalencs d'ahir , 1994

Prop de la Torre de Alemany és la del Doctor Cervera. La torre de Nadal, olim dels Padres Jesuïtes, queda més baixa mitjançant la riera a la vora del Clos de Casa Cortada, vulgarment Casa en Xerricó. En quant al terreno no és tan sa com lo d'Esplugues i Sant Just, per ser fondo, prop del riu i dels estanys de Port i Remolar, que sol haver-hi aigües embassades, que ocasionen febres i malalties epidèmiques a molts i moltes de per allí. La Torre d'Andrade, que és dels Srs. Marquesos de Ciutadilla, a les últimes cases de l'Hospitalet un poc apartada azia a un collat amb un caminal amb arbres, que fineix a la vora del camí que va a Cornellà, és de pertinència de la Parròquia de dit lloc de Cornellà, i no de l'Hospitalet, amb tot de ser-ne més veïna; i també prop d'esta, la de Don Felip Mercader, azia Cornellà.